CopyLeft

 

 

עבודות וידאו ארט המאתגרות את שאלת זכויות היוצרים והשימוש ההוגן ביצירתו של האחר.אסופת וידאו ארט זו כוללת יצירות העושות שימוש בסרטי קולנוע וטלוויזיה כחומר גלם לאמירה אמנותית אישית. בעצם קיומן, מאתגרות העבודות את שאלת זכויות היוצרים ומעבירות ביקורת אודות ההגדרות היבשות בדבר שימוש הוגן ביצירתו של האחר. בנוסף, המשותף בין היצירות המגוונות באסופה זו הוא שאילת שאלות אודות תפקידו של האמן המחבר ביחס לאמני היצירות המקוריות: האם הוא בגדר מתבונן סבלני? אספן כפייתי? מסלף/מוציא מהקשר? או חלק אינהרנטי מהיצירה "השאולה"? 

האמנים והעבודות:
Soda Jerk (אוסטרליה) - Hollywood Burn
יואב רודה (ישראל) - Bars & Tones
יואב רודה (ישראל) -  The User Abuser Song
Ann Oren (ישראל/ארה"ב) - The Chronicles of L
Ann Oren (ישראל/ארה"ב) - An Eye for an Eye
Cem Kaya (טורקיה/גרמניה) - Do Not Listen

אילן יונה (ישראל) - The Backdoor Man 

אורך האסופה כשעתיים - תוצג פעמיים ברצף בכל ערב.יום ה'  18.4  שעה: 20:00 - ביצה 

יום ש'  20.4  שעה: 18:00 - ביצה 

הכניסה חופשית 

אסופת וידאו ארט
באנר חדש 29.10 - יש לעדכן באתר.gif