באנר חדש 29.10 - יש לעדכן באתר.gif
  • Facebook
  • Instagram
Time-Body Study

A performative experiment of re-embodiment in virtual reality

Go to link