שבת

30.5

29.5

שישי

28.5

חמישי

27.5

רביעי

9:00 - 18:00

אודיטוריום

11:00 - 14:00

ספרית החומרים

9:00 - 24:00

אודיטוריום

9:00 - 14:00

פאטיו

17:00 - 19:30

אודיטוריום

9:00 - 24:00

הקרנת סרט 

אירוע מיוחד 

 פרויקט

מפגש אמן / דיון 

אולם 2

16:00 - 17:00

אולם 2

11:00 - 12:00

הזנקה בפאטיו

18:00 - 19:30

ביצה

17:00 - 18:30

אולם 2

17:00 - 18:30

אולם 1

13:00 - 14:00

פאטיו

19:00 - 21:00

אולם 1

19:00 - 21:00

אולם 2

17:30 - 19:30

אולם 2

14:00 - 16:00

אולם 1

20:00 - 21:30

אולם 2

20:00 - 21:00

*למוזמנים בלבד

אולם 2

21:30 - 24:00

20:00 - 24:00

רחבי המדיטק

14:00 - 16:00

אולם 2

18:00 - 21:00

מבואה

18:30 - 19:30

ביצה

19:00 - 21:00

אולם 1

19:45 - 21:00

ביצה

20:00 - 21:30

אולם 2

14:30 - 16:00

ביצה

19:00 - 21:00

אולם 2

19:30 - 21:00

אולם 1

21:15 - 23:15

21:00 - 22:30

אולם 1

21:30 - 24:00

אולם 2

22:30 - 24:00

אולם 1

אולם 2

21:00 - 23:00

 אודיטוריום ואולם 1 

21:30 - 23:30

אולם 1

22:00 - 23:15

אולם 2

באנר חדש 29.10 - יש לעדכן באתר.gif
  • Facebook
  • Instagram